Hoppa till huvudinnehåll

Livscykelanalys (LCA) av tvättbara sjukhuskläder

Studiens syfte

I samarbete med I Care har Elis utfört den första vetenskapliga studien någonsin i syfte att jämföra miljöpåverkan från sin lösning av tvättbara sjukhuskläder med en lösning av sjukhuskläder för engångsbruk. Studien gäller leverans till franska sjukhus och baserades på en livscykelanalys (LCA) av produkten.

I en LCA utvärderar man miljöpåverkan från en produkt under hela dess livscykel, från utvinningen av råmaterial tills att produkten kasseras.

2019 påbörjade Elis det tvååriga LCA-projektet, som avslutades med publiceringen av studieresultaten i den vetenskapliga tidskriften Cleaner Environmental Systems.

Nödläge för klimatet!

Den tvättbara lösningen är mindre skadlig för miljön.

Elis ville genom LCA-studien hjälpa intressenter inom vården att få en bättre förståelse för dessa produkters miljöpåverkan och att kunna fatta vetenskapligt grundade beslut.

Syftet var också att hjälpa Elis-koncernens innovationsförmåga för att ytterligare minska miljöpåverkan från koncernens produkter och tjänster samt uppfylla sina miljömål.

Studiens kontext

 • dashboard

  Den första LCA-studien av tvättbara sjukhuskläder

  Detta är den första ISO 14040-14044-certifierade LCA-studien, som utförts av miljö- och textilexperter av tvättbara sjukhuskläder för sjukhus i Frankrike (i samarbete med I Care).

 • quality

  En studie som utvärderar påverkan av en cirkulär affärsmodell

  Studien påvisar fördelarna med cirkulära affärsmodeller jämfört med engångsanvändning, dvs. återanvändbar vs. engångsprodukt.

 • audit

  Data med öppen tillgång

  Datan från studien har publicerats med öppen tillgång, så att hela branschen ska kunna dra nytta av den.

 • Lexic

  Publicering i tidskriften Cleaner Environmental Systems

  Studien har referensgranskats av en expertpanel inom miljö och textil.

Metod

Två typer av dräkter valdes ut för studien, där 10 olika miljöindikatorer analyserades, från sjukhusklädernas påverkan på klimatförändringar till vatten- och jordförorening:

 • Tvättbara sjukhusklädertillverkade i 65 % polyester och 35 % bomull: Under de 940 arbetsdagarna (4-årigt kontrakt) användes i snitt 15 tvättbara dräkter då sådana dräkter vanligtvis slits ut efter 64 tvättcykler.
 • Engångsdräkter, tillverkade av 100% polypropen: Under de 940 arbetsdagarna användes i genomsnitt 940 engångsdräkter, då dräkterna vanligtvis slängs efter varje arbetsdag.

Viktiga punkter från studiens resultat:

LCA-studien bekräftar att de tvättbara dräkterna har en lägre miljömässig påverkan jämfört med engångsalternativ, vilket stärker fördelarna med cirkulära affärsmodeller och återanvändbara lösningar.

Vissa miljökriterier är välkända, andra inte lika kända.
Vill du lära dig mer om övergödning av mark och vattendrag? Vill du veta mer om vilka steg i livscykeln som har störst miljöpåverkan, och om geografiska avstånd i tillverkningsprocessen är skadliga för miljön?

Klicka här för att läsa artikeln i sin helhet

Studien i bilder

Livscykelanalys (LCA) av tvättbara sjukhuskläder

LCA-infografik UTVIDGA INFOGRAFIKEN

Nyckelsiffror

 • -31 %

  Livscykelanalysen bekräftar att användning av tvättbara sjukhuskläder i stället för engångsdräkter minskar påverkan på klimatförändringar med 31 %

 • 15 vs. 940

  Bara 15 tvättbara dräkter behövs, jämfört med 940 engångsdräkter per sjukhusanställd under 4 år

 • -46 %

  mindre smog (tät dimma med luftföroreningar, främst i storstäder)

 • -54 %

  mindre ekotoxicitet i sötvatten (indikator som mäter påverkan på akvatiska ekosystem)

Magdalena Czyrnek-Delêtre

"Vi är stolta över att ha arbetat tillsammans med Elis i utvärderingen av miljöpåverkan från deras tvättbara sjukhuskläder, och arbetet har resulterat i en vetenskaplig publikation. [...] Det bevisar Elis strävan efter att vara branschledande med vetenskapligt bevisade lösningar som kan reducera sjukvårdssektorns miljöavtryck."

Magdalena Czyrnek-Delêtre Projektledare på I Care, miljökonsultbyrån som slutförde LCA-studien

Kontakta oss

Vill du ha mer information?

Kontakt

Vår ambition är att svara inom 24 timmar på vardagar.

*Obligatoriska fält