Hoppa till huvudinnehåll

Hållbarhet

Framåt i cirklar

Över 90 miljoner ton textilier slängs varje år - en helt igenom orimlig siffra. Samtidigt fortsätter produktionen av ny textil att öka, och utsläppen från textilindustrin står för mer än tio procent av världens växthusgaser.

För att de globala målen ska bli verklighet behöver vi ha ett samhälle där det cirkulära står i centrum. Där återbruk och återvinning är det normala, och nyproduktion enbart sker när det är nödvändigt.

Elis har arbetat utifrån en cirkulär affärsmodell sedan starten. Som Europas ledande leverantör av textil- och hygienlösningar har vi ett enormt ansvar - och en unik möjlighet att leda utvecklingen.

Ulrika Viderum

Inom bara ett par år ser jag Elis som en självklar aktör i ett större sammanhang. Där vi kan hjälpa våra kunder med en hållbar kravställning kopplat till deras affärsmodeller, och driva på hela branschen i den cirkulära omställningen.

Ulrika Viderum Hållbarhetschef, Elis Sverige

Våra hållbarhetsmål

Vår hållbarhetsstrategi är djupt integrerad i vår affärsstrategi och har tre tydliga fokusområden: klimat, textil och människor. Vi har satt tuffa hållbarhetsmål och under 2022 inledde vi resan mot Science Based Targets för hela koncernen. Sedan 2020 är vårt arbete mot de Globala Hållbarhetsmålen certifierat.

 • Textil

  2030 ska alla textilier vi köper in vara hållbara; certifierade, resurseffektiva och producerade av återvunna, ekologiska, regenererade material. Samtidigt ska all textil vi kasserar återvinnas eller återbrukas.

  • 100% Hållbara textilier 2030
  • 100% återbrukat eller återvunnet textilavfall 2030
 • Människor

  Med människan i fokus ska vi bli en ännu bättre arbetsplats. Vårt första mål är att 2025 vara ’Great Place To Work’-certifierade och vi ska dessutom ha branschens mest välmående medarbetare med ambitionen att nå branschens lägsta sjukfrånvaro och noll fall av olyckor i arbetet som medför sjukskrivning. Vi ska också i alla led vara en ansvarsfull leverantörskedja till 2030.

  • "Great Place to Work”-certifierade 2025
  • Välmående medarbetare 2025
  • Ansvarsfull leverantörskedja 2030

   

 • Klimat

  Strävan mot nollutsläpp av växthusgaser i linje med Parisavtalet blir vår tids arv till alla kommande generationer. Till 2030 ställer vi om till fossilfri fordonsflotta och förnybara energikällor i alla våra tvätterier. 2035 vill vi ha en helt klimatneutral värdekedja. Vi har påbörjat processen att få våra klimatmål godkända som Science Based Targets.

  • Klimatneutrala tvätterier 2030
  • Fossilfri fordonsflotta 2030

FN:s Globala Hållbarhetsmål

När de 17 globala målen antogs 2015 fick hela världen en gemensam agenda och färdriktning mot en framtid inom planetens gränser. I den omställningen har näringslivet en central roll att spela. Oberoende tredjepartsgranskningar genomförs för att kontrollera hur väl de globala målen är integrerade i företagens verksamhetsplaner, strategier och dagliga arbete.

2020 blev vi det första svenska företag som certifierades, och vi har genomgått revisionsbesök både 2021 och 2022. Denna oberoende tredjepartsgranskning är en kvalitetsstämpel och ett kvitto på att vi gör det vi föresatt oss att göra. I vårt fall är det Bureau Veritas, ett av världens största ackrediterade certifieringsoch revisionsföretag, som genomför de årliga revisionerna och certifieringsprocessen utifrån metoden för global certifiering.

Läs mer

Certifiering Globala målen

Certifieringar

Runt om i världen är vi över 51 000 medarbetare. Att arbetsmiljön ska vara trygg, lönerna skäliga och livsvillkoren goda är en självklarhet oavsett om man jobbar på ett tvätteri i Ockelbo, på mattfabriken i Riga eller på kontoret i Malmö. Alla våra leverantörer har undertecknat vår uppförandekod som bygger på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, och vi gör regelbunden tillsyn. Tack vare vår storlek kan vi indirekt påverka livsvillkoren för väldigt många människor.

Certifieringar

Dokument

Här kan du ta del av våra uppförandekoder, hållbarhetsrapporter och årsredovisningar.

Dokument

Vill du veta mer om våra tjänster?

Kontakta oss

Vill du ha mer information?

Kontakt

Vår ambition är att svara inom 24 timmar på vardagar.

*Obligatoriska fält