Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Berendsen först i Sverige att certifieras mot FN:s globala mål

Berendsen, som ingår i Elis-koncernen, har idag certifierats mot FN:s globala mål för hållbar utveckling genom Bureau Veritas. Certifieringen innebär en tredjepartgranskning och verifiering av hur textiltjänsteleverantören integrerat de 17 hållbarhetsmålen i sin verksamhet. Berendsen blir först i Sverige med certifieringen.

Berendsen först i Sverige att certifieras mot FN:s globala mål

De globala målen antogs av FN:s generalförsamling 2015, och sätter riktningen för hur alla samhällsaktörer kan bidra till att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, samt att lösa klimatkrisen till 2030. Näringslivet har en stor roll att spela, och fler och fler företag integrerar de 17 målen i sitt hållbarhetsarbete. Kritik har dock förekommit mot att företag använder målen i sin kommunikation utan att arbeta mot målen på ett strategiskt sätt eller integrera dem i sin verksamhet, så kallad ”SDG-washing”.

Bureau Veritas, ett av världens största certifierings- och revisionsföretag, har utvecklat en certifiering för företag som arbetar strukturerat mot de globala målen. Verksamheten genomlyses och bedöms utifrån ett antal fastslagna kriterier, som syftar till att bekräfta att de Globala målen är väl integrerade i verksamhetens planer, strategier och dagliga arbete. Berendsen har nu som första bolag i Sverige erhållit certifikatet, ett halvår efter att Berendsen i Danmark som första bolag i världen fick det i december 2019.

”I de globala målen fick hela världen för första gången en gemensam agenda. Målen är inte bara en lista över förbättringsåtgärder, utan stakar ut vägen mot en framtid inom planetens gränser. Med bara tio år kvar till 2030 gäller det att vi alla kraftsamlar, och att vi fokuserar där vi kan påverka mest. Nu har vi svart på vitt att vi genomlyst vår verksamhet för att bidra till att målen nås.”, säger Lina K Wiles, hållbarhetschef på Berendsen.

"Vi vill ha branschens ambitiösaste hållbarhetsagenda, och då är det en självklarhet att arbetet mot de globala målen inte kan stanna hos hållbarhetschefen, utan måste integreras i hela verksamheten. Jag är väldigt stolt att vi nu får ett kvitto på det.”, säger Sören Roland, VD på Berendsen.

Berendsen först i Sverige att certifieras mot FN:s globala mål

Berendsen först i Sverige att certifieras mot FN:s globala mål

Berendsens affärsmodell för uthyrning av textilier är i grunden cirkulär: man äger hela kedjan från design till inköp, tvätt, hantering, och återvinning. Arbetet med att integrera de globala målen är en del av en övergripande ambitionshöjning på hållbarhetsområdet. Under 2019 satte Berendsen Sverige bland annat en ny hållbarhetsstrategi med högt satta mål för textil, människor och klimat, och gjorde sitt första klimatbokslut.

"Det är med stor glädje som vi har kunnat certifiera Berendsen Sverige mot FNs 17 globala mål. Genom ett tydligt ledningsfokus och en vilja att investera i lösningar som påverkar världen till att bli en bättre plats, har Berendsen visat på att de globala målen blivit en naturlig och integrerad del av det dagliga arbetet. Företagets engagerade medarbetare och ledning har förvandlat målen till konkreta aktiviteter som visar på att hållbara lösningar är vägen framåt för ansvarsfulla företag. Den påbörjade resan för att utveckla fler lönsamma och ansvarsfulla lösningar upprätthålls bland annat genom mål och handlingsplaner.", säger Ole Overgaard, Lead Auditor på Bureau Veritas Certification.

Mer info om certifiering FNs globala mål.

Läs mer om vårt arbete med de globala målen på länkarna:
Hållbarhetsrapport 2019
Våra hållbarhetsmål

Senaste nyheterna

Se alla nyheter
 • Betty Rosenlind, platschef Elis Helsingborg Nyheter

  Elis Textil Service vinner Helsingborgs stads miljöpris 2022

  Varje år delar Helsingborgs stad ut miljöpriset till en eller flera aktörer som gjort en insats för klimatet eller miljön. Årets pris går till Elis Textil Service.

  Läs mer
 • Elis Karriärföretag 2023 Nyheter

  Elis Textil Service är utsedd till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare

  Karriärföretagen presenterar varje år Sveriges mest attraktiva arbetsgivare genom att dela ut en utmärkelse till arbetsgivare som erbjuder unika karriär- och utvecklingsmöjligheter till studenter och personer som arbetat ett antal år.

  Läs mer
 • Ny milstolpe i Elis klimatarbete - tvätteriet i Örebro Svanen-certifieras Nyheter

  Ny milstolpe i Elis klimatarbete: tvätteriet i Örebro Svanen-certifieras

  Nu får Elis en tionde anläggning i Sverige godkänd mot Svanens senaste kravversion generation 4 för textilservicetjänster. Den här gången är det verksamheten i Örebro, som hanterar tvätt av arbetskläder till industrin - vilket gör den nya certifieringen extra betydelsefull.

  Läs mer

Vill du veta mer om våra tjänster?

Kontakta oss

Vill du ha mer information?

Kontakt

Vår ambition är att svara inom 24 timmar på vardagar.

*Obligatoriska fält