Nyheter

Elis Sverige blir omcertifierade för sitt arbete med Agenda 2030

Hösten 2020 blev Elis Sverige det första företaget i Sverige att certifieras mot FN:s Globala mål för hållbar utveckling. Certifieringen innebär en tredjepartgranskning och ett bevis på att de globala målen är väl integrerade i verksamhetsplaner, strategier och dagligt arbete. Efter första året visar en revision hur arbetet fördjupats ytterligare.

För att behålla certifieringen krävs en årlig revision, som man nu precis har genomgått för första gången. Omcertifieringen visar att Elis det senaste året, trots utmaningarna som pandemin inneburit, har fortsatt integrera de Globala målen djupare i sin verksamhet. Man har nått längre i sina insikter om hur man påverkar de globala målen, driver arbetet mer målmedvetet och med en ökad mognadsgrad.

Omcertifiering Globala målen

”De Globala målen är världens gemensamma plan för en hållbar framtid. För att dra vårt strå till stacken har vi valt att väva in dem som rättesnören i vår verksamhet. Genom att låta en tredje part kontinuerligt granska vårt arbete med de Globala målen får vi någon som utmanar oss och hjälper oss vidare”, säger Lina K Wiles, hållbarhetschef på Elis Sverige.

Med de Globala målen ställer världen om för en hållbar framtid, och en övergång till en cirkulär ekonomi är nödvändig för att nå hela vägen. Med sin i grunden cirkulära affärsmodell, där man erbjuder textil och hygienlösningar som tjänst, och branschens ambitiösaste hållbarhetsagenda vill Elis vara en del av lösningen.

Certifieringen är unik i sitt slag och utförs av certifierings- och revisionsföretaget Bureau Veritas.

Senaste nyheterna

Se alla nyheter
Tvätteriet i Angered Svanenmärks Nyheter

Tvätteriet i Angered Svanenmärks - ny milstolpe i Elis Textil Services klimatarbete!

Nu får Elis Textil Service ytterligare en anläggning godkänd mot Svanens senaste kriteriegeneration 4 för textilservice – denna gång är det tvätteriet i Angered vilket betyder att Elis nu har Svanenmärket på tolv av sina anläggningar. Svanenmärkningen är en milstolpe för textiljätten som under förra året även fick sina klimatmål, på koncernnivå, godkända av Science Based Targets initiativ, vilket innebär att man har förbundit sig till att upprätta en plan för att minska bolagets klimatavtryck i linje med aktuell vetenskap.

Läs mer
Elis Textil Service AB:s hållbarhetsberättelse för 2023 är här Hållbarhet

Vägen framåt går i cirklar – Elis Textil Service AB:s hållbarhetsberättelse för 2023 är här

Under 2023 blev Eliskoncernens hållbarhetsmål godkända av Scienced Based Target initiativ (SBTi), vilket innebär att målen bidrar till Parisavtalet, och Elis hållbarhetsarbete blev återigen certifierat mot FN:s globala mål för hållbar utveckling. Bolaget fortsatte att öka andelen hållbar textil* i verksamheten och trots utmaningar under året visar Elis Sverige att man är på rätt väg – en väg som går i cirklar tack vare en affärsmodell där varje textil används om och om igen.

Läs mer
OpenArt - skulptur Hanna Stansvik Hållbarhet

Elis Textil Service stöttar OpenArt i Örebro

OpenArt är Örebro kommuns internationella konstbiennal där konstnärer från hela världen deltar. I år är det nionde gången som utställningen går av stapeln med cirka 40 konstnärer som tillsammans ställer ut omkring 60 konstverk runt om i Örebro. Elis Textil Service är med och stöttar med textilier från sin verksamhet till några av projekten.

Läs mer

Vill du veta mer om våra tjänster?