Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Elis Sverige blir omcertifierade för sitt arbete med Agenda 2030

Hösten 2020 blev Elis Sverige det första företaget i Sverige att certifieras mot FN:s Globala mål för hållbar utveckling. Certifieringen innebär en tredjepartgranskning och ett bevis på att de globala målen är väl integrerade i verksamhetsplaner, strategier och dagligt arbete. Efter första året visar en revision hur arbetet fördjupats ytterligare.

För att behålla certifieringen krävs en årlig revision, som man nu precis har genomgått för första gången. Omcertifieringen visar att Elis det senaste året, trots utmaningarna som pandemin inneburit, har fortsatt integrera de Globala målen djupare i sin verksamhet. Man har nått längre i sina insikter om hur man påverkar de globala målen, driver arbetet mer målmedvetet och med en ökad mognadsgrad.

Omcertifiering Globala målen

”De Globala målen är världens gemensamma plan för en hållbar framtid. För att dra vårt strå till stacken har vi valt att väva in dem som rättesnören i vår verksamhet. Genom att låta en tredje part kontinuerligt granska vårt arbete med de Globala målen får vi någon som utmanar oss och hjälper oss vidare”, säger Lina K Wiles, hållbarhetschef på Elis Sverige.

Med de Globala målen ställer världen om för en hållbar framtid, och en övergång till en cirkulär ekonomi är nödvändig för att nå hela vägen. Med sin i grunden cirkulära affärsmodell, där man erbjuder textil och hygienlösningar som tjänst, och branschens ambitiösaste hållbarhetsagenda vill Elis vara en del av lösningen.

Certifieringen är unik i sitt slag och utförs av certifierings- och revisionsföretaget Bureau Veritas.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Kontakta oss

Vill du ha mer information?

Kontakt

Vår ambition är att svara inom 24 timmar på vardagar.

*Obligatoriska fält