Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Elis Textilservice omcertifieras för sitt arbete med Agenda 2030

Som första svenska företag blev Elis 2020 certifierade för sitt arbete mot FN:s globala mål för hållbar utveckling. Certifieringen innebär en tredjepartgranskning som säkerställer att de globala målen är integrerade i verksamhetsplaner, strategier och dagligt arbete. Den senaste revisionen för 2023 visar att Elis har förbättrat sitt hållbarhetsarbete och därmed ytterligare fördjupat sitt arbete med att bidra till de globala målen.

När de 17 globala målen antogs 2015 fick hela världen en gemensam agenda och färdriktning mot en framtid inom planetens gränser. I den omställningen har näringslivet en central roll att spela. Elis genomför därför oberoende tredjepartsgranskningar för att kontrollera hur väl de globala målen är integrerade i företagets verksamhetsplaner, strategier och dagliga arbete. 2020 blev Elis det första svenska företag som certifierades, och man har genomgått revisionsbesök både 2021 och 2022.

För att behålla certifieringen görs vart tredje år en omfattande omcertifiering. 2023-års omcertifiering visar att Elis det senaste året, trots utmaningar i omvärlden med kostnadsökningar och svårigheter i leveranskedjor, har fortsatt att integrera de Globala målen ännu djupare i sin verksamhet. Företaget har nått längre i sina insikter om hur man påverkar de globala målen, driver arbetet mer målmedvetet och med en ökad mognadsgrad.

”De Globala målen är världens gemensamma plan för en hållbar framtid, där vi kan verka inom planetens gränser. För att visa vårt ansvarstagande har vi valt att sätta verksamhetsmål som begränsar vår påverkan och accelererar den cirkulära omställningen. Genom att låta en tredje part kontinuerligt granska vårt arbete får vi någon som utmanar oss och hjälper oss att utvecklas”, säger Ulrika Viderum, hållbarhetschef på Elis Textil Service.

Omcertifiering Globala målen

Med de Globala målen ställer världen om för en hållbar framtid, och en övergång till en cirkulär ekonomi är nödvändig för att nå hela vägen. Med sin i grunden cirkulära affärsmodell, där man erbjuder textil och hygienlösningar som tjänst, och branschens ambitiösaste hållbarhetsagenda vill Elis vara en del av lösningen.

Certifieringen är unik i sitt slag och utförs av certifierings- och revisionsföretaget Bureau Veritas.

Senaste nyheterna

Se alla nyheter
Återbrukad arbetsrock i modern tappning Nyheter

Nytt samarbete för ökad återanvändning!

Återanvändning och återbruk är ett sätt att säkerställa maximalt nyttjande av det material som vi för in i våra processer. Därför är vi är otroligt glada över att sen förra året kunna stötta Borås Textilhögskola med våra uttjänta textilier. På högskolan får textilierna nytt liv genom att användas i utbildningssyfte och skapar förutsättningar för studenter att ta fram nya innovationer.

Läs mer
Elis Textil Service testar cykelleveranser - på väg mot en fossilfri fordonsflotta Nyheter

Elis Textil Service testar cykelleveranser - på väg mot en fossilfri fordonsflotta

Elis är Europas ledande leverantör av textiltjänster. Företaget fokuserar på uthyrning av kläder och textilvaror med det underliggande syftet att minska nyproduktion och spara jordens resurser. Som ett ytterligare steg i arbetet med att minska sitt klimatavtryck och utforska alternativa logistik- och transportlösningar, genomför Elis Sverige nu ett pilotprojekt av cykelleveranser i samarbete med Velove Bikes. 

Läs mer
Re:Play Nyheter

Circular Collabs – Elis inleder samarbete med Re:Play för att skapa pedagogiska barnleksaker med hjälp av återvunna textilier.

För att klara de globala utmaningarna måste det till en mer resurseffektiv materialhantering där innovation och samarbete är en viktig beståndsdel. Marknadsledande textilserviceföretaget Elis har därför inlett ett samarbete med Re:Play som tillhandahåller återbruksmaterial och restmaterial avsett att användas i förskolans verksamheter.

Läs mer

Vill du veta mer om våra tjänster?

Kontakta oss

Vill du ha mer information?

Kontakt

Vår ambition är att svara inom 24 timmar på vardagar.

*Obligatoriska fält