Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Elis växlar upp klimatarbetet – klimatmålen är nu godkända av Science Based Targets Initiative

Elis hyr ut och tvättar arbetskläder, lakan, handdukar, hygienutrustning och mattor åt hotell, restauranger, vårdgivare, industrier och fastighetsägare – något som gör dem till en cirkulär pionjär sedan 70 år. Nu har Eliskoncernen växlat upp sitt klimatarbete ytterligare genom att få sina klimatmål godkända av Science Based Targets initiative. 

Världen behöver styra om till affärsmodeller som bygger på cirkulära principer där befintliga resurser nyttjas maximalt och förnybara resurser är i majoritet. Elis, som är Europas marknadsledande helhetsleverantör av cirkulära textil- och hygienlösningar, har som ambition att driva på branschen i den cirkulära omställningen.

- Att våra klimatmål nu är godkända av Science Based Targets initiative är ett kvitto på att vi bidrar till den nödvändiga klimatomställningen och att ha vetenskapligt förankrade mål är en förutsättning, säger Søren Roland, VD för Elis i Sverige.

Målet är att hela koncernen till 2030 ska minska utsläppen av växthusgaser inom Scope 1 och 2 med 47,5% och i Scope 3 med 28%.* För Elis innebär detta bland annat att ytterligare optimera energianvändningen i sina tvätterier, byta ut fossila energislag och bränslen till förmån för förnybara alternativ men även att säkerställa att man redan i produktionsfasen väljer rätt design, materialval och produktionssätt för att reducera miljöpåverkan från de produkter man erbjuder sina kunder.

Science Based Targets Initiative

Redan 2019 satte Elis Sverige långsiktiga klimatmål for nettonollutsläpp till 2030. Det betyder så låga koldioxidutsläpp som möjligt. Det som ändå släpps ut ska klimatkompenseras genom till exempel kolinlagring eller på annat vis bidra till att återställa balansen. För att nå detta mål har Elis Sverige tagit flera initiativ och satt ambitiösa delmål där man till 2030 vill ha:

  • 100 % fossilfri fordonsflotta
  • 100% klimatneutrala tvätterier
  • 100 % hållbar textil
  • 100 % textilåtervinning

- Textil är kärnan i vår verksamhet och att göra ännu mer skonsamma materialval och förlänga livslängden är i fokus. I våra uttjänta textilier har vi en guldgruva. Genom innovation och samarbeten satsar vi på att bygga upp industrin för att omvandla kasserad textil till ny textil råvara, säger Ulrika Viderum, hållbarhetschef på Elis i Sverige.

Elis Sveriges klimatbokslut är upprättade enligt vedertagen metodik* och omfattar Scope 1, 2 och 3, vilket innebär att både direkt såväl som indirekt klimatpåverkan inkluderas. Elis Sverige hade 2022 ett totalt utsläpp av växthusgaser om cirka 37 000 ton i Scope 1, 2 och 3, vilket motsvarar omkring 16 ton CO2e/MSEK i omsättning eller 0,47 kg CO2e per kg tvättat gods. Omkring 86 procent av Elis klimatpåverkan härrör från textilierna som köps in, energin som används i tvätterierna, samt transporter.

The Science Based Targets initiative (SBTi) https://sciencebasedtargets.org/ är ett samarbete mellan FN:s Global Compact, CDP, World Resources Institute och Världsnaturfonden. SBTi verifierar att företags klimatambitioner ligger i linje med vad som krävs för att hålla den globala temperaturökningen under 1,5 grader. Idag är mer än 4000 företag registrerade av SBTi.

(* basår 2019)

Senaste nyheterna

Se alla nyheter
Elis Textil Service testar cykelleveranser - på väg mot en fossilfri fordonsflotta Nyheter

Elis Textil Service testar cykelleveranser - på väg mot en fossilfri fordonsflotta

Elis är Europas ledande leverantör av textiltjänster. Företaget fokuserar på uthyrning av kläder och textilvaror med det underliggande syftet att minska nyproduktion och spara jordens resurser. Som ett ytterligare steg i arbetet med att minska sitt klimatavtryck och utforska alternativa logistik- och transportlösningar, genomför Elis Sverige nu ett pilotprojekt av cykelleveranser i samarbete med Velove Bikes. 

Läs mer
Re:Play Nyheter

Circular Collabs – Elis inleder samarbete med Re:Play för att skapa pedagogiska barnleksaker med hjälp av återvunna textilier.

För att klara de globala utmaningarna måste det till en mer resurseffektiv materialhantering där innovation och samarbete är en viktig beståndsdel. Marknadsledande textilserviceföretaget Elis har därför inlett ett samarbete med Re:Play som tillhandahåller återbruksmaterial och restmaterial avsett att användas i förskolans verksamheter.

Läs mer
Omcertifiering Globala målen Nyheter

Elis Textilservice omcertifieras för sitt arbete med Agenda 2030

Som första svenska företag blev Elis 2020 certifierade för sitt arbete mot FN:s globala mål för hållbar utveckling. Certifieringen innebär en tredjepartgranskning som säkerställer att de globala målen är integrerade i verksamhetsplaner, strategier och dagligt arbete. Den senaste revisionen för 2023 visar att Elis har förbättrat sitt hållbarhetsarbete och därmed ytterligare fördjupat sitt arbete med att bidra till de globala målen.

Läs mer

Vill du veta mer om våra tjänster?

Kontakta oss

Vill du ha mer information?

Kontakt

Vår ambition är att svara inom 24 timmar på vardagar.

*Obligatoriska fält