Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Från linjärt till cirkulärt – Elis hållbarhetschef Lina K Wiles leder expertgrupp för normskiftet till cirkulär ekonomi

Normer och strukturer står i vägen för övergången från en linjär till cirkulär ekonomi. Nu tillsätts en expertgrupp under regeringsuppdraget Delegationen för Cirkulär Ekonomi för att identifiera barriärerna och ge förslag på hur de ska övervinnas. Ordförande för expertgruppen är Lina K Wiles, hållbarhetschef för Elis Textil Service.

Övergången från en linjär till en cirkulär ekonomi behöver accelereras. Förståelsen för normers och strukturers betydelse är nyckeln till normskiftet. För att utröna hur normskiftet ska kunna möjliggöras har en ny expertgrupp tillsatts, under regeringsuppdraget Delegationen för Cirkulär Ekonomi. Ordförande i expertgruppen är Lina K Wiles, hållbarhetschef för Elis Textil Service.

– Att tekniska lösningar och en individuell vilja att göra rätt finns på plats räcker inte för att förändring ska ske i stor skala och på kort tid, säger Lina K Wiles. Vi måste också titta på vilka mekanismer och faktorer som styr beslutsfattande och beteenden på organisationsnivå och samhällsnivå. Vi behöver åstadkomma ett snabbt och brett normskifte.

Som ordförande för den nya expertgruppen har Lina K Wiles i uppdrag att leda arbetet med att identifiera vilka hinder som finns och hur de ska övervinnas.

– Ett normskifte kräver mer än tekniska förutsättningar och innovationer. Det handlar om att bryta invanda tankesätt och ändra processer. Vi måste gå från undantag till regel. De cirkulära affärsmodellerna ska inte behöva vara ett aktivt val, utan det självklara utgångsläget. Det innebär skiften i tankesätt. Att gå från att tänka förbrukning till nyttjande, från produkt till tjänst, från att äga till att hyra, säger Lina K Wiles.

Lina K Wiles Delegationen för Cirkulär Ekonomi

Lina K Wiles, Hållbarhetschef Elis Sverige

Expertgruppen består av 21 personer med hög expertis från näringsliv, akademi och offentlig sektor.

– Det är ett stort förtroende att få leda den här gruppen av välrenommerade och kunniga kollegor från många olika kompetensområden, säger Lina K Wiles. Elis Textil Service har jobbat med cirkulära affärsmodeller i många decennier och jag hoppas vi kan bidra med insikter från vår långa erfarenhet.

– Det finns ett stort behov av genomgripande förändringar för att minska konsumtion och produktion, på såväl samhällsnivå som individnivå. Vi behöver identifiera mekanismer, redskap och styrmedel som leder till att vi kommer tillrätta med den skenande och ojämlikt fördelade resursförbrukningen. Om inte, så kommer vi inte att kunna säkra biologisk mångfald eller ett hållbart samhälle för alla på jorden, säger Eva Eiderström, medlem i expertgruppen och Chef Avdelningen Handla Miljövänligt, Naturskyddsföreningen.

För att undersöka vad som bromsar normskiftet kommer expertgruppen titta på vad som driver förändring och normförskjutning. Vilka snabba samhällsomvälvningar har skett tidigare och det att dra lärdom av dessa? Hur, och varför?

– Att bryta invanda strukturer och beteenden är svårt, det vet alla som försökt lägga sig till med någon ny vana, men när man lyckas är effekten stor. Just därför är beteendeförändring, normbrytande, en av de kraftfullaste lösningarna för en cirkulär ekonomi, säger Per Kristensson, professor i psykologi vid Karlstads universitet och medlem i expertgruppen.

– All data visar tydligt att samhället måste övergå från en linjär till en cirkulär ekonomi. Och att skiftet måste ske inom en generation om vi ska klara klimatmålen, säger Lina K Wiles, Elis Textil Service.

Läs mer här: Expertgrupp tar sig an normer som styr linjära system och linjärt tänkande

Medlemmar i expertgruppen för normförändringar

Namn

Organisation

Lina K Wiles

Elis Textil Service AB

Birgitta Losman

University of Borås

Jonas Carlehed (ledamot i Delegationen, adjungerad till expertgruppen)

IKEA

Lina Gustavsson

The Bacon Hospital

Fredrik Björk

Malmö Universitet

Malin Möller

KGK

Malin Leth

Håll Sverige Rent

Yasemin Arhan Modéer

Altitude Meetings

Kata Nylén

Klimatpsykologerna

Sofia Ulver

Lunds Universitet

Per Kristensson

Karlstad Universitet

Sara Olofsson

Hilti

Amelie Silfverstolpe

Axfoundation

Susanna Winblad

Region Skåne

Mats Huss

Footprint Level

Helena Nilsson

HUT Skåne

Andrea Hjärne

Avfall Sverige

Andreas Anderholm Pedersen

GIAB

Eva Eiderström

Naturskyddsföreningen

Elisabeth Lindh

Sweco

Anna Haupt

Industrifonden

Vill du veta mer om våra tjänster?

Kontakta oss

Vill du ha mer information?

Kontakt

Vår ambition är att svara inom 24 timmar på vardagar.

*Obligatoriska fält