Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Gamla hotellakan får nytt liv som klimatsmarta tygpåsar i cirkulärt samarbete

Textilserviceföretaget Elis, tidigare Berendsen, samarbetar med Reused Remade för att upcycla sina gamla hotellakan. Samarbetet innebär att alla lakan och påslakan som kasseras av Elis kan bli till tygpåsar för handeln. På detta sätt kan textiliernas livslängd förlängas med flera år.

Elis tygpåsar från ReusedRemade

Elis tygpåsar i samarbete med ReusedRemade

Cirkulära lösningar för textil är ett högaktuellt ämne, då textilkonsumtionens galopperande klimatavtryck beräknas utgöra en fjärdedel av de globala utsläppen av växthusgaser vid seklets mitt, stick i stäv mot globala klimatmål. Nya krav och strategier för cirkuläritet och återvinning för textil är under utveckling, både i Sverige och EU, men framåtlutade aktörer agerar redan nu för att driva på utvecklingen.

”Med vår cirkulära affärsmodell, där vi erbjuder textil som tjänst genom en effektiv hyreslösning, vill vi också att det material som blir avfall hos oss kan gå vidare som ny råvara i nästa resurscirkel. Partnerskapet med Reused Remade skapar just en sådan loop, som gör att materialets värde tas tillvara på bästa sätt”, säger Lina K Wiles, hållbarhetschef på Elis.

Reused Remade grundades 2016 med målet att accelerera övergången till hållbar konsumtion genom att resurseffektivisera användningen av redan producerat material. Genom att tillverka tygpåsar av gamla hotellakan, kan CO2-utsläppen minska med upp till 93 procent och vattenförbrukningen med 1900 liter jämfört med en tygpåse av nyproducerad bomull*. De är till och med avsevärt resurssnålare än plastpåsar av återvunnen PET. 

”Vi är väldigt glada för att Elis valt att samarbete med oss på Reused Remade. Tillsammans kan vi nu spara enorma mängder naturresurser genom att förädla och förlänga livscykeln på redan producerade textilier”, säger Pia Walter medgrundare av Reused Remade.

Tillverkningen av påsarna sker i en familjeägd fabrik i Pakistan som jobbar aktivt med både sociala och miljömässiga förhållanden.

”Enligt vår livscykelanalys är vår påse det bästa alternativet av flergångspåsar, då vi återanvänder redan befintlig textil. Att ta hand om redan producerade varor och förädla dem kräver nya logistik- och produktionskedjor. Tillsammans med Elis kan vi nu driva utvecklingen framåt mot framtidens sätt att producera och konsumera", avslutar Josephine Alhanko, medgrundare av Reused Remade.

Hittills har Elis Sverige levererat över 20 ton lakan till Reused Remade och det är bara början. Samarbetet är ett viktigt steg mot Elis mål att alla kasserade textilier ska återbrukas eller återvinnas senast 2030. Inom kort kommer även Elis i Danmark att inleda ett motsvarande samarbete.

* Statistiken är hämtad från Reused Remades livscykelanalys, utförd av U&We/Miljögiraff där man jämfört utsläpp av växthusgaser och vattenförbrukning vid tillverkning av de mest förekommande bärkassarna i dagligvaruhandeln, i förhållande till tillverkning av en tygkasse av återanvänd textil. 

Kontaktpersoner Elis 
Lina K Wiles, hållbarhetschef
lina.k.wiles@elis.com

Kontaktpersoner Reused Remade
Josephine Alhanko
Co-founder & Head of Sales
josephine.alhanko@reusedremade.com

Pia Walter
Co-founder & CEO
pia.walter@reusedremade.com

Lina K Wiles

Med vår cirkulära affärsmodell, där vi erbjuder textil som tjänst genom en effektiv hyreslösning, vill vi också att det material som blir avfall hos oss kan gå vidare som ny råvara i nästa resurscirkel. Partnerskapet med Reused Remade skapar just en sådan loop, som gör att materialets värde tas tillvara på bästa sätt

Lina K Wiles Hållbarhetschef på Elis

Vill du veta mer om våra tjänster?

Kontakta oss

Vill du ha mer information?

Kontakt

Vår ambition är att svara inom 24 timmar på vardagar.

*Obligatoriska fält