Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Johanna Persson, VD Berendsen – finalist som en av Sveriges mest hållbara ledare

Idag tillkännagavs finalisterna till priset Hållbart Ledarskap 2020. Berendsens VD Johanna Persson är en av tre slutkandidater. Priset Hållbart Ledarskap delas årligen ut av NMC - Nätverket för Hållbart Näringsliv - för att belöna en person som genom kompetent ledarskap medverkat till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete i sin organisation och/eller samhället i stort.

Vikten av ett hållbart ledarskap är dubbelbottnat. Dels handlar det om hur du som individ håller över tid som ledare d.v.s. att vara uthållig. Du lever som du lär i en global tidsepok där hastigheten och komplexiteten tenderar att öka, säger Staffan Fredlund, vice styrelseordförande för NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv.

Staffan Fredlund belyser även vikten av att som chef kunna inspirera, utmana och skapa värden både för sina medarbetare, i värdekedjan och för samhället i stort utifrån Agenda 2030:
- Samtliga slutkandidater brinner för hållbarhetsarbetet och visar på ett starkt personligt engagemang utifrån en tydlig kompassriktning. De är därmed sanna förebilder för hållbart ledarskap i sina organisationer och inom sin bransch. De har som ledare tydliga visioner men också förmåga att skapa förändring och resultat tillsammans med andra.

Textilindustrin, inom vilken Berendsen verkar, står inför stora hållbarhetsutmaningar. För att driva utvecklingen åt ett positivt håll har Johanna Persson arbetat för att konkretisera och höja inte bara Berendsens klimatambitioner, men även för branschen som helhet.

- Även om Berendsen har arbetat enligt en cirkulär affärsmodell under decennier, fanns det utrymme att höja ambitionerna ytterligare. Därför känns det naturligtvis fantastiskt att bli utnämnd till finalist för NMCs pris för Hållbart Ledarskap idag vilket för mig blir ett kvitto på det vi åstadkommit hittills, berättar Johanna Persson.

Vissa av de mål som är satta i Berendsens hållbarhetsstrategi är i realiteten inte möjliga att uppnå med de lösningar som finns tillgängliga idag.

- Genom att sätta ambitiösa mål för vår verksamhet vill vi skicka tydliga signaler till de aktörer i värdekedjan som har potential att bidra till lösningar att en efterfrågan och vilja finns. För att nå målen behöver vi fortsätta jobba i samarbeten och partnerskap som driver på utvecklingen, avslutar Johanna.

Johanna Persson är 39 år och har varit VD på Berendsen sedan 2017. Under Johannas ledning har Berendsen flyttat fram positionerna på hållbarhetsområdet med stärkt tillväxt. Johannas engagemang i hållbarhetsfrågor märks även i rollen som styrelseledamot i Sveriges Tvätteriförbund, Textilserviceföretagen.

Om priset
Priset Hållbart Ledarskap delas ut av NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv för att belöna en person som genom kompetent ledarskap medverkat till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma det arbete för en hållbar utveckling som bedrivs inom svenskt näringsliv och samhället i stort och därigenom öka intresset för ledarskap inom dessa områden. Priset delades ut för första gången 1999.

De två andra finalisterna är: 

  • Håkan Lundstedt, VD, Synsam Group AB
  • Joakim Levin, VD, Nudie Jeans AB

Vinnaren av Hållbart Ledarskap 2020 koras på NMC:s galakväll den 15 oktober 2020 i Stockholm.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Kontakta oss

Vill du ha mer information?

Kontakt

Vår ambition är att svara inom 24 timmar på vardagar.

*Obligatoriska fält