Hoppa till huvudinnehåll

Hållbarhet

Kasserade arbetsplagg dekonstrueras och blir ny textil råvara i cirkulärt samarbete

Textilserviceföretaget Elis, tidigare Berendsen, samarbetar med nystartade Beskow von Post för att upcycla kasserade arbetskläder. Samarbetet innebär att de arbetskläder som kasseras av Elis blir till ny textil råvara. På så sätt reduceras textiliernas totala klimatpåverkan.

Kasserade textilier från Elis

Cirkulära lösningar för textil är ett högaktuellt ämne, eftersom textilkonsumtionens ständigt ökande klimatavtryck beräknas utgöra en fjärdedel av de globala utsläppen av växthusgaser vid seklets mitt, stick i stäv mot globala klimatmål. Nya krav och strategier för cirkularitet och återvinning för textil är under utveckling, både i Sverige och EU, men framåtlutade aktörer agerar redan nu för att driva på utvecklingen.

- Med vår cirkulära affärsmodell, där vi erbjuder textil som tjänst genom en effektiv hyreslösning, vill vi också att det material som tjänat ut sitt syfte hos oss kan gå vidare som ny råvara i nästa resurscirkel. Partnerskapet med Beskow von Post skapar just en sådan cirkel, som gör att materialets värde tas tillvara på bästa sätt, säger Caroline Düberg Martinsson, Hållbarhetssamordnare på Elis.

Beskow von Post vill hjälpa företag undvika att downcycla sina fortfarande dugliga arbetskläder och textilier. Genom att återanvända materialet undviker man att använda vatten, kemikalier och energi för att göra nytt material. I dag är det många som blandar ihop återvinning och återanvändning. 

- När man återanvänder krävs varken vatten, kemikalier eller energi för att producera ny råvara. Den finns redan, berättar Susanne Beskow en av företagets grundare.  
Vårt mål är att sluta de textila flödena på ett sätt som ekonomiskt, socialt och miljömässigt gynnar alla - producenter, konsumenter och planeten.

Med Beskow von Posts metod att dekonstruera kasserade arbetsplagg tar man fram en ny textil råvara. Denna säljs vidare i både oförädlad och förädlad form. Som oförädlad kan den återanvändas i nyproduktion och bidra till en minskad klimatpåverkan hos de företag som köper råvaran och i förädlad form kan den med design skapa nya hållbara produkter,

- Samarbetet med Beskow von Post ger oss ytterligare en möjlighet att skapa miljövinster genom att återanvända de ännu slitstarka och funktionsdugliga delarna av före detta arbetskläder. Bara för att en textil inte längre uppfyller de funktionella kraven betyder det inte att textilen är slut som material, avslutar Caroline Düberg Martinsson.

OM BESKOW VON POST
Beskow von Post AB ger textilt avfall nytt värde genom upcycling och design sedan 2021 i Stockholm. Vi är bryggan mellan avfall och återvinning.  Tillsammans med våra kunder leder vi utvecklingen av cirkulär design där kasserade textilier blir till ny klimatsmart textil råvara. Vi gör det för att vara en del av lösningen i arbetet med att minska våra kunders avtryck på planeten. För att vi vill och för att vi måste. 

 

Kontaktperson Elis:
Linda Nilsson, Marknadschef
linda.nilsson@elis.com

Kontaktperson Beskow von Post:
Susanne Beskow, Grundare
susanne@beskowvonpost.se
 

Kontakta oss

Vill du ha mer information?

Kontakt

Vår ambition är att svara inom 24 timmar på vardagar.

*Obligatoriska fält