Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Ny milstolpe i Elis klimatarbete: tvätteriet i Örebro Svanen-certifieras

Nu får Elis en tionde anläggning i Sverige godkänd mot Svanens senaste kravversion generation 4 för textilservicetjänster. Den här gången är det verksamheten i Örebro, som hanterar tvätt av arbetskläder till industrin - vilket gör den nya certifieringen extra betydelsefull.

– Tvätt innebär betydande förbrukning av energi och vatten. Att som företag ställa tuffaste möjliga miljökrav på sitt tvätteri gör därför verklig skillnad för miljön, säger Karl-Erik Wallin, platschef på Elis i Örebro.

Svanenmärkningen av tvätterierna är en kvalitetssäkring, en garanti för att Elis anläggningar lever upp till de högst ställda miljökraven för textilservicetjänster och följer kunskaps- och teknikutvecklingen. Märkningen garanterar att alla delar av tjänsten, från produktion till användning och avyttring av textilierna, har en så begränsad effekt på människors hälsa och miljön som möjligt.

– Svanenmärkningen visar att vi aktivt arbetar med att minska vår miljöpåverkan och att vi uppnår goda resultat. Den är också ett kvitto på att vårt arbete med att reducera vår miljöpåverkan fungerar. Vår anläggning här i Örebro tvättar åt många kunder inom verkstadsindustrin vilket ställer stora krav på att vi renar vårt avloppsvatten från tungmetaller, exempelvis zink och kadmium, säger Karl-Erik Wallin.

Ny milstolpe i Elis klimatarbete - tvätteriet i Örebro Svanen-certifieras

Grunden för märkningen lades redan 2020 när Elis på anläggningen i Örebro, valde att investera i fjärrånga istället för olja. Investeringen var ett viktigt steg mot företagets mål att ställa om till klimatneutrala tvätterier senast 2030 och har inneburit att koldioxidutsläppen reducerats med mer än 500 ton årligen bara i Örebro. Anläggningen drivs även av förnybar fjärrvärme och el, vilket bidrar till företagets mål om klimatneutrala tvätterier till 2030.

Det faktum att det är arbetskläder från industrin som tvättas gör dessutom märkningen särskilt viktig.

– Vi är mycket glada över att Elis fortsätter att miljömärka fler anläggningar. Det är bråttom att ställa om produktionen för att kunna nå miljö- och klimatmål. Det går att spara in 27 % av koldioxidutsläppen genom att välja Svanenmärkt vid tvätt av arbetskläder*. Så här kan många företag göra ett enkelt val som gör stor skillnad för klimatet och miljön. Svanens krav tar ett helhetsperspektiv på tvätteriet: från val av textilier till tvätt och transport, säger Johanna Hultgren, rådgivare på Miljömärkning Sverige, som står bakom Nordens officiella miljömärkning Svanen.

Elis mål är att samtliga tvätterier på sikt ska klara Svanens nya, tuffare krav. Att Örebro nu gör det skapar goda möjligheter för att i snabb takt kunna certifiera ytterligare anläggningar för arbetskläder.

Licensbeviset kommer att mottas på ett event i Stockholm 25 november.

Det här berättar Svanen om Elis tvätterier:

 • De är energieffektiva och har begränsad vattenåtgång.
 • Kemikalierna uppfyller tuffa miljö- och hälsokrav.
 • Inga otillåtna halter av ämnen släpps ut.
 • Distributionen utförs med så liten klimatpåverkan som möjligt.
 • En stor andel av textilierna är miljömärkta och ett aktivt arbete görs för att minska avfallet, genom återbruk och återvinning

*Källa Tre av tio ton koldioxid kan sparas in med Svanenmärkt tvätteri - svanen.se

Senaste nyheterna

Se alla nyheter
 • Hållbarhetsrapport Elis Sverige 2022 Nyheter

  Att ha allt. Utan att köpa något.  Elis Textil Service hållbarhetsrapport för 2022 är här.

  2022 ökade inköpen av textil som uppfyller Elis kriterier för hållbarhet drastiskt, från 30 till 50 procent. Även andelen uttjänt textil som gick till återbruk och återvinning ökade markant. Textil är kärnan i Elis cirkulära affärsmodell och den nya hållbarhetsrapporten visar att 2022 års fokus på textilier som resurs gav resultat.

  Läs mer
 • Elis Textil Service vinner IHM Sustainable Impact Award! Nyheter

  Elis Textil Service vinner IHM Sustainable Impact Award!

  Elis vinner Sustainable Impact Award, en av tre nomineringskategorier i det nyinstiftade Impact Awards som anordnas av IHM Business School där syftet är att belöna prestationer som skapat märkbar effekt på affär, samhälle eller miljö.

  Läs mer
 • Elis ny payoff Hållbarhet

  Den cirkulära affären i fokus

  Cirkulära tjänster är kärnan i vår verksamhet och har varit ända sedan vi startade för över 70 år sedan.

  Vårt fokus är och förblir att leverera hyrlösningar, och säkerställa optimal hygien, säkerhet och omsorg för dig som kund. Samtidigt som du blir del i den cirkulära omställningen.

  Läs mer

Vill du veta mer om våra tjänster?

Kontakta oss

Vill du ha mer information?

Kontakt

Vår ambition är att svara inom 24 timmar på vardagar.

*Obligatoriska fält