Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Ny milstolpe i Elis klimatarbete: tvätteriet i Örebro Svanen-certifieras

Nu får Elis en tionde anläggning i Sverige godkänd mot Svanens senaste kravversion generation 4 för textilservicetjänster. Den här gången är det verksamheten i Örebro, som hanterar tvätt av arbetskläder till industrin - vilket gör den nya certifieringen extra betydelsefull.

– Tvätt innebär betydande förbrukning av energi och vatten. Att som företag ställa tuffaste möjliga miljökrav på sitt tvätteri gör därför verklig skillnad för miljön, säger Karl-Erik Wallin, platschef på Elis i Örebro.

Svanenmärkningen av tvätterierna är en kvalitetssäkring, en garanti för att Elis anläggningar lever upp till de högst ställda miljökraven för textilservicetjänster och följer kunskaps- och teknikutvecklingen. Märkningen garanterar att alla delar av tjänsten, från produktion till användning och avyttring av textilierna, har en så begränsad effekt på människors hälsa och miljön som möjligt.

– Svanenmärkningen visar att vi aktivt arbetar med att minska vår miljöpåverkan och att vi uppnår goda resultat. Den är också ett kvitto på att vårt arbete med att reducera vår miljöpåverkan fungerar. Vår anläggning här i Örebro tvättar åt många kunder inom verkstadsindustrin vilket ställer stora krav på att vi renar vårt avloppsvatten från tungmetaller, exempelvis zink och kadmium, säger Karl-Erik Wallin.

Ny milstolpe i Elis klimatarbete - tvätteriet i Örebro Svanen-certifieras

Grunden för märkningen lades redan 2020 när Elis på anläggningen i Örebro, valde att investera i fjärrånga istället för olja. Investeringen var ett viktigt steg mot företagets mål att ställa om till klimatneutrala tvätterier senast 2030 och har inneburit att koldioxidutsläppen reducerats med mer än 500 ton årligen bara i Örebro. Anläggningen drivs även av förnybar fjärrvärme och el, vilket bidrar till företagets mål om klimatneutrala tvätterier till 2030.

Det faktum att det är arbetskläder från industrin som tvättas gör dessutom märkningen särskilt viktig.

– Vi är mycket glada över att Elis fortsätter att miljömärka fler anläggningar. Det är bråttom att ställa om produktionen för att kunna nå miljö- och klimatmål. Det går att spara in 27 % av koldioxidutsläppen genom att välja Svanenmärkt vid tvätt av arbetskläder*. Så här kan många företag göra ett enkelt val som gör stor skillnad för klimatet och miljön. Svanens krav tar ett helhetsperspektiv på tvätteriet: från val av textilier till tvätt och transport, säger Johanna Hultgren, rådgivare på Miljömärkning Sverige, som står bakom Nordens officiella miljömärkning Svanen.

Elis mål är att samtliga tvätterier på sikt ska klara Svanens nya, tuffare krav. Att Örebro nu gör det skapar goda möjligheter för att i snabb takt kunna certifiera ytterligare anläggningar för arbetskläder.

Licensbeviset kommer att mottas på ett event i Stockholm 25 november.

Det här berättar Svanen om Elis tvätterier:

  • De är energieffektiva och har begränsad vattenåtgång.
  • Kemikalierna uppfyller tuffa miljö- och hälsokrav.
  • Inga otillåtna halter av ämnen släpps ut.
  • Distributionen utförs med så liten klimatpåverkan som möjligt.
  • En stor andel av textilierna är miljömärkta och ett aktivt arbete görs för att minska avfallet, genom återbruk och återvinning

*Källa Tre av tio ton koldioxid kan sparas in med Svanenmärkt tvätteri - svanen.se

Senaste nyheterna

Se alla nyheter
Elis Textil Service testar cykelleveranser - på väg mot en fossilfri fordonsflotta Nyheter

Elis Textil Service testar cykelleveranser - på väg mot en fossilfri fordonsflotta

Elis är Europas ledande leverantör av textiltjänster. Företaget fokuserar på uthyrning av kläder och textilvaror med det underliggande syftet att minska nyproduktion och spara jordens resurser. Som ett ytterligare steg i arbetet med att minska sitt klimatavtryck och utforska alternativa logistik- och transportlösningar, genomför Elis Sverige nu ett pilotprojekt av cykelleveranser i samarbete med Velove Bikes. 

Läs mer
Re:Play Nyheter

Circular Collabs – Elis inleder samarbete med Re:Play för att skapa pedagogiska barnleksaker med hjälp av återvunna textilier.

För att klara de globala utmaningarna måste det till en mer resurseffektiv materialhantering där innovation och samarbete är en viktig beståndsdel. Marknadsledande textilserviceföretaget Elis har därför inlett ett samarbete med Re:Play som tillhandahåller återbruksmaterial och restmaterial avsett att användas i förskolans verksamheter.

Läs mer
Omcertifiering Globala målen Nyheter

Elis Textilservice omcertifieras för sitt arbete med Agenda 2030

Som första svenska företag blev Elis 2020 certifierade för sitt arbete mot FN:s globala mål för hållbar utveckling. Certifieringen innebär en tredjepartgranskning som säkerställer att de globala målen är integrerade i verksamhetsplaner, strategier och dagligt arbete. Den senaste revisionen för 2023 visar att Elis har förbättrat sitt hållbarhetsarbete och därmed ytterligare fördjupat sitt arbete med att bidra till de globala målen.

Läs mer

Vill du veta mer om våra tjänster?

Kontakta oss

Vill du ha mer information?

Kontakt

Vår ambition är att svara inom 24 timmar på vardagar.

*Obligatoriska fält

CAPTCHA