Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Nya milstolpar i Elis klimatarbete – ett styrkebesked

Elis Sverige kan i sitt fjärde klimatbokslut påvisa 21 procent lägre utsläpp för 2021 jämfört med basåret 2018. Minskningen motsvarar 820 svenskars årliga klimatavtryck. Samtidigt följer Elis-koncernen i det svenska bolagets fotspår och ansluter sig till Science Based Targets Initaitive.

Elis, tidigare Berendsen, är ledande inom textilservice i Sverige och Europa. Varje år hyr man ut och tvättar mer än 75 000 ton arbetskläder, lakan, handdukar, hygienutrustning och mattor åt hotell, restauranger, vårdgivare, industrier och fastighetsägare vilket gör dem till en cirkulär pionjär sedan 70 år. I Sverige arbetar 1600 medarbetare på Elis 25 anläggningar.

Redan 2019 satte Elis Sverige långsiktiga klimatmål for nettonollutsläpp, till 2030 i den egna verksamheten och till 2035 genom värdekedjan. 2021 inleddes processen att få bolagets klimatmål godkända som Science Based Targets. Den 8 mars 2022 kungjorde Xavier Martiré, CEO för Elis Group, att man nu sätter Science Based Targets för hela koncernen. En milstolpe i Elis klimatarbete!

- Inom Elis Sverige fortsätter vi minska vår klimatpåverkan i den takt som krävs för att möta både Pariasavtalet och SBTi:s krav, säger Søren Roland, VD för Elis Sverige. Vi är enormt glada och stolta att vi nu kan göra gemensam sak med hela koncernen på den fortsatta resan mot nollutsläpp. Ett riktigt styrkebesked!

  Science Based Targets Initiative är ett globalt initiativ som verifierar att företags klimatambitioner ligger i linje med vad som krävs för att hålla den globala temperaturökningen under 1,5 grader. Ambitioner lägre än så är helt enkelt otillräckliga för att stävja klimatkrisen.

  Science Based Targets

  Elis Sveriges klimatbokslut är upprättade enligt vedertagen metodik* och omfattar scope 1, 2 och 3, vilket innebär att både direkta såväl som indirekt klimatpåverkan inkluderas. Elis Sverige hade 2021 ett totalt utsläpp av växthusgaser om cirka 35 000 ton i scope 1, 2 och 3, vilket motsvarar omkring 17 ton CO2e/MSEK eller 0,52 kg CO2e per kg tvättat gods. Omkring 90 procent av Elis klimatpåverkan härrör från textilierna som köps in, energin som används i tvätterierna, samt transporter.

  - Därför har vi två huvudfokus i vårt klimatarbete, säger Lina K Wiles, Hållbarhetschef på Elis Sverige. Det ena är att byta ut fossila energislag och bränslen till förnybara alternativ. Det andra handlar om hjärtat i verksamheten, våra textilier. Här gäller det att välja mer hållbart producerade textilier och maximera livslängden på inköpt textil. Det gör vi genom att välja rätt produkt till rätt ändamål, tvätta skonsamt och laga det som är trasigt där det går. Uttjänt textil ska återbrukas eller återvinnas. Allt enligt vår cirkulära affärsmodells grundprinciper.

   * ISO14040, ISO 14044 och The Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting

   Vill du veta mer om våra tjänster?

   Kontakta oss

   Vill du ha mer information?

   Kontakt

   Vår ambition är att svara inom 24 timmar på vardagar.

   *Obligatoriska fält