Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Timothée Parrique är årets vinnare av Lunds universitets hållbarhetspris för Agenda 2030!

Elis instiftade 2022 tillsammans med Lunds universitets ett nytt pris - Lund University Agenda 2030 Award som vill uppmuntra nytänkande hållbarhetsforskning. Priset tilldelas i år Timothée Parrique, forskare på Ekonomihögskolan vars forskning om nerväxt har fått stor uppmärksamhet och där han forskar om hur välbefinnande, och inte BNP, bör vara framtidens melodi.

Forskning och näringsliv måste tillsammans bidra för att världen ska nå de Globala målen för hållbar utveckling till 2030. Som det första företaget i Sverige som fått sitt arbete med FN:s Globala mål för hållbar utveckling certifierat, och marknadsledande i sin bransch, vill Elis stötta forskning som främjar arbetet med att nå de Globala målen.

-Våra strategier är förankrade i målen för Agenda 2030. Vår i grunden cirkulära affärsmodell, där vi erbjuder textil och hygienlösningar som tjänst, är ett viktigt sätt att bidra till lösningar på hållbarhetsutmaningarna. Ett annat sätt är att samverka med andra mot samma mål, i detta fall Lunds universitet, säger Ulrika Viderum, hållbarhetschef på Elis.

Lunds universitets hållbarhetspris för Agenda 2030

Timothée Parriques avhandling ”The political economy of degrowth” om nerväxt – som kommer från engelskans degrowth - handlar det om att minska produktion och konsumtion i höginkomstländer för att sänka trycket på naturen, begränsa klimatförändringen och kunna uppnå hållbara samhällen.

- Timothées forskning är otroligt spännande. I läget vi befinner oss i är det kritiskt att titta på hur vi kan ersätta de traditionella tillväxtmålen med nya mätetal som i stället tar hänsyn till sådant som föreslås i Timothées avhandling, exempelvis ren luft i städer och biologisk mångfald. Det är också imponerande hur Timothée har lyckats nå ut med sin forskning till en bredare publik. Tack vare sin närvaro på sociala medier bidrar han till att skapa ett ökat intresse och medvetenhet för hållbarhetsfrågorna vilket är otroligt positivt, säger Ulrika Viderum.

Utöver priset utdelas 2023 även två hedersomnämnanden:
- Kajsa Emilsson, Socialhögskolan, hedras för sin avhandling
Support for sustainable welfare? A study of public attitudes related to an eco-social agenda among Swedish residents”. Hennes forskning tar upp samhälleliga utmaningar som orsakas av klimatförändringar och ökande ojämlikhet.

- Johan Kjellberg Jensen, doktorand vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap, hedras för sin forskning om hur stadsmiljön påverkar ekosystemen från träd, insekter, fåglar och människor – ett arbete som redan har väckt intresse från forskarvärlden och allmänheten.

Prisutdelningen kommer att ske under Hållbarhetsveckan i Lund den 20 april. Anmälan och mer information finns här: https://www.lu.se/evenemang/award-ceremony-lund-university-agenda-2030-award-0
 

Bakgrund.
För andra året i rad utdelas Lund University Agenda 2030 Award i syfte att främja och uppmärksamma innovativ, tvärvetenskaplig forskning om hållbar utveckling. Priset riktar sig till forskare som är i den tidigare delen av karriären. Vinnaren tilldelas 25,000 kr och utses årligen under en ceremoni på Hållbarhetsveckan i Lund.

Priset är ett samarbete mellan Forskarskolan Agenda 2030 vid Lunds universitet och Elis Textil Service AB.

Senaste nyheterna

Se alla nyheter
Elis Textil Service testar cykelleveranser - på väg mot en fossilfri fordonsflotta Nyheter

Elis Textil Service testar cykelleveranser - på väg mot en fossilfri fordonsflotta

Elis är Europas ledande leverantör av textiltjänster. Företaget fokuserar på uthyrning av kläder och textilvaror med det underliggande syftet att minska nyproduktion och spara jordens resurser. Som ett ytterligare steg i arbetet med att minska sitt klimatavtryck och utforska alternativa logistik- och transportlösningar, genomför Elis Sverige nu ett pilotprojekt av cykelleveranser i samarbete med Velove Bikes. 

Läs mer
Re:Play Nyheter

Circular Collabs – Elis inleder samarbete med Re:Play för att skapa pedagogiska barnleksaker med hjälp av återvunna textilier.

För att klara de globala utmaningarna måste det till en mer resurseffektiv materialhantering där innovation och samarbete är en viktig beståndsdel. Marknadsledande textilserviceföretaget Elis har därför inlett ett samarbete med Re:Play som tillhandahåller återbruksmaterial och restmaterial avsett att användas i förskolans verksamheter.

Läs mer
Omcertifiering Globala målen Nyheter

Elis Textilservice omcertifieras för sitt arbete med Agenda 2030

Som första svenska företag blev Elis 2020 certifierade för sitt arbete mot FN:s globala mål för hållbar utveckling. Certifieringen innebär en tredjepartgranskning som säkerställer att de globala målen är integrerade i verksamhetsplaner, strategier och dagligt arbete. Den senaste revisionen för 2023 visar att Elis har förbättrat sitt hållbarhetsarbete och därmed ytterligare fördjupat sitt arbete med att bidra till de globala målen.

Läs mer

Vill du veta mer om våra tjänster?

Kontakta oss

Vill du ha mer information?

Kontakt

Vår ambition är att svara inom 24 timmar på vardagar.

*Obligatoriska fält

CAPTCHA