Nyheter

Tvätteriet i Angered Svanenmärks - ny milstolpe i Elis Textil Services klimatarbete!

Nu får Elis Textil Service ytterligare en anläggning godkänd mot Svanens senaste kriteriegeneration 4 för textilservice – denna gång är det tvätteriet i Angered vilket betyder att Elis nu har Svanenmärket på tolv av sina anläggningar. Svanenmärkningen är en milstolpe för textiljätten som under förra året även fick sina klimatmål, på koncernnivå, godkända av Science Based Targets initiativ, vilket innebär att man har förbundit sig till att upprätta en plan för att minska bolagets klimatavtryck i linje med aktuell vetenskap.

Svanenmärkningen är en kvalitetssäkring och en garanti för att Elis anläggningar lever upp till de högst ställda miljökraven för textilservicetjänster och följer rådande kunskaps- och teknikutveckling. Certifieringen garanterar att alla delar av tjänsten, från produktion till användning och avyttring av textilierna, har en så begränsad effekt på miljön som möjligt. Att tvätteriet i Angered hanterar tvätt av arbetskläder till industrin gör Svanenmärkningen extra betydelsefull.

Tvätteriet i Angered Svanenmärks

Maryam på Elis anläggning i Angered.

- En konsekvens att tvätta åt industrin är att vi ofta hanterar textilier som är hårt nedsmutsade där vi måste hitta energisnåla tvättlösningar för att säkerställa att textilierna blir helt rena. En annan utmaning är att vårt avloppsvatten måste renas från de tungmetaller som vissa kunder hanterar i sin verksamhet och som därmed kan återfinnas i textilierna. Genom att uppfylla Svanens krav kan vi ge våra kunder en extra trygghet och en bekräftelse på att vi konsekvent och långsiktigt arbetar för att minska vår – och därmed också våra kunders - miljöpåverkan. Det visar att våra åtgärder inte bara är teoretiska, utan att de verkligen fungerar i praktiken, säger Kristina Lundell platschef på Elis i Angered.

Svanenmärkningen för tvätteriet i Angered är ett resultat av många års målmedvetet arbete med att ständigt minska resursförbrukningen för vatten, energi och inte minst kemikalier men även sett till att ta effektiva processer för omhändertagande kasserade textilier.

- Vi hade aldrig nått så här långt om det inte vore för det arbete som vår fantastiska personal utför varje dag – året runt. Där vi är idag är ett resultat av samarbete i alla led samt medvetna val, såsom hur väl vi fyller våra tvättmaskiner, underhåll av vår maskinpark, kassering av textilier bara för att nämna några exempel, avslutar Kristina Lundell.

Elis mål är att samtliga tvätterier på sikt ska klara Svanens tuffa krav. Att anläggningen i Angered nu gör det skapar goda möjligheter för att i snabb takt kunna certifiera ytterligare anläggningar för arbetskläder.

- Vi är mycket glada över att Elis fortsätter att Svanenmärka fler anläggningar. Det är bråttom att ställa om produktionen för att kunna nå miljö- och klimatmål. Det går att spara in 27 % av koldioxidutsläppen genom att välja Svanenmärkt vid tvätt av arbetskläder*. Så här kan många företag göra ett enkelt val som gör stor skillnad för klimatet och miljön. Svanens krav tar ett helhetsperspektiv på tvätteriet: från val av textilier till tvätt och transport, säger Johanna Hultgren, rådgivare på Miljömärkning Sverige, som står bakom Nordens officiella miljömärkning Svanen.

Kristina Lundell, Elis & Johanna Hultgren, Svanen.

Kristina Lundell, Elis & Johanna Hultgren, Svanen.

Det här berättar Svanen om Elis tvätterier:

  • De är energieffektiva och har begränsad vattenåtgång.
  • Kemikalierna uppfyller tuffa miljö- och hälsokrav.
  • Distributionen utförs med så liten klimatpåverkan som möjligt.
  • En stor andel av textilierna är miljömärkta eller uppfyller Oeko-Tex Standard 100 och ett aktivt arbete görs för att minska avfallet, genom återbruk och återvinning

*Källa Tre av tio ton koldioxid kan sparas in med Svanenmärkt tvätteri - svanen.se

Senaste nyheterna

Se alla nyheter
Tvätteriet i Angered Svanenmärks Nyheter

Tvätteriet i Angered Svanenmärks - ny milstolpe i Elis Textil Services klimatarbete!

Nu får Elis Textil Service ytterligare en anläggning godkänd mot Svanens senaste kriteriegeneration 4 för textilservice – denna gång är det tvätteriet i Angered vilket betyder att Elis nu har Svanenmärket på tolv av sina anläggningar. Svanenmärkningen är en milstolpe för textiljätten som under förra året även fick sina klimatmål, på koncernnivå, godkända av Science Based Targets initiativ, vilket innebär att man har förbundit sig till att upprätta en plan för att minska bolagets klimatavtryck i linje med aktuell vetenskap.

Läs mer
Elis Textil Service AB:s hållbarhetsberättelse för 2023 är här Hållbarhet

Vägen framåt går i cirklar – Elis Textil Service AB:s hållbarhetsberättelse för 2023 är här

Under 2023 blev Eliskoncernens hållbarhetsmål godkända av Scienced Based Target initiativ (SBTi), vilket innebär att målen bidrar till Parisavtalet, och Elis hållbarhetsarbete blev återigen certifierat mot FN:s globala mål för hållbar utveckling. Bolaget fortsatte att öka andelen hållbar textil* i verksamheten och trots utmaningar under året visar Elis Sverige att man är på rätt väg – en väg som går i cirklar tack vare en affärsmodell där varje textil används om och om igen.

Läs mer
OpenArt - skulptur Hanna Stansvik Hållbarhet

Elis Textil Service stöttar OpenArt i Örebro

OpenArt är Örebro kommuns internationella konstbiennal där konstnärer från hela världen deltar. I år är det nionde gången som utställningen går av stapeln med cirka 40 konstnärer som tillsammans ställer ut omkring 60 konstverk runt om i Örebro. Elis Textil Service är med och stöttar med textilier från sin verksamhet till några av projekten.

Läs mer

Vill du veta mer om våra tjänster?