Hållbarhet

Vägen framåt går i cirklar – Elis Textil Service AB:s hållbarhetsberättelse för 2023 är här

Under 2023 blev Eliskoncernens hållbarhetsmål godkända av Scienced Based Target initiativ (SBTi), vilket innebär att målen bidrar till Parisavtalet, och Elis hållbarhetsarbete blev återigen certifierat mot FN:s globala mål för hållbar utveckling. Bolaget fortsatte att öka andelen hållbar textil* i verksamheten och trots utmaningar under året visar Elis Sverige att man är på rätt väg – en väg som går i cirklar tack vare en affärsmodell där varje textil används om och om igen.

2023 präglades av omvärldshändelser med stor påverkan på näringslivet och i Sverige var inflationen den högsta på 50 år vilket resulterade i ökade priser och en svag valuta. Detta, i kombination med slopade skattelättnader på bioenergi, gjorde att Elis behövde göra tillfälliga kompromisser som syns när hållbarhetsarbetet summeras. Bland annat ökade klimatpåverkan per tvätt något, framför allt på grund av minskad andel förnybar energi i tvätterierna.

- Med insikt om att vägen till framgång sällan är rak eller utan hinder, håller vi tveklöst fast vid våra långsiktiga mål till 2030 och arbetar hårt och målmedvetet för att förverkliga dem, säger Sören Roland, VD på Elis Textil Service AB.

Och det finns mycket att vara stolt över. År 2020 var Elis det första svenska företaget att bli certifierade mot FN:s globala mål. När Bureau Veritias under 2023 skulle omcertifiera bolaget, visade resultatet att Elis har integrerat målen ännu djupare i verksamheten, skapat nya processer och uppvisar ett mer målmedvetet arbete. För att nå de globala målen är en övergång till en cirkulär ekonomi nödvändig och här kan Elis vara med och visa vägen.

Elis Textil Service AB:s hållbarhetsberättelse för 2023 är här

Hälften av de globala utsläppen kommer från utvinning och bearbetning av material. För oss på Elis är det därför extra viktigt att våra resurser används på ett så optimalt sätt som möjligt, även när de inte längre kan användas i våra egna flöde. Vårt mål är att uppnå 100 % hållbar textil* och 100 % återbruk/materialåtervinning, säger Ulrika Viderum, hållbarhetschef på Elis Textil Service AB.

Av de textilier Elis köpte in under 2023 ökade andelen hållbar textil* till 56 % (50 % år 2022) och 66 % av textilkassaktionerna gick till återbruk eller återvinning (45 % år 2022). Ett stort steg åt rätt håll även om mycket jobb återstår. För att nå målen behöver textila fibrer kunna återvinnas i industriell skala, något som Elis driver på genom att aktivt satsa på samarbeten och innovationsprojekt.

Ett av Elis viktigaste mål är att bli fossilfria fram till 2030. Redan idag består företagets fordonsflotta till 97 % av fossiloberoende fordon, en tydlig signal om vart man är på väg även om andelen fossilfri distributionssträcka minskade under året (som en direkt följd av den markanta prisökningen på biobränsle). Elis Textil Service AB har sedan 2018 haft fossilfri el i hela verksamheten och under 2023 låg elförbrukningen per kilo tvättat gods kvar på samma nivå som 2022 medan den totala energiförbrukningen minskade något.

För andra året i rad blev Elis utsedda till en av Sveriges mest attraktiva arbetsplatser vilket är ett kvitto på att man både ser och tar tillvara på människors förmågor och olikheter. Under 2024 ska Elis fortsätta erbjuda sina kunder hyrlösningar med textil som tjänst istället för produkt och på så sätt driva på den nödvändiga omställningen till en cirkulär ekonomi.

Ta del av hela vår hållbarhetsberättelse för 2023

*Elis definition av hållbar textil är textil som är miljömärkt och/eller innehåller minst 50% ”hållbara fibrer”.  

Senaste nyheterna

Se alla nyheter
Tvätteriet i Angered Svanenmärks Nyheter

Tvätteriet i Angered Svanenmärks - ny milstolpe i Elis Textil Services klimatarbete!

Nu får Elis Textil Service ytterligare en anläggning godkänd mot Svanens senaste kriteriegeneration 4 för textilservice – denna gång är det tvätteriet i Angered vilket betyder att Elis nu har Svanenmärket på tolv av sina anläggningar. Svanenmärkningen är en milstolpe för textiljätten som under förra året även fick sina klimatmål, på koncernnivå, godkända av Science Based Targets initiativ, vilket innebär att man har förbundit sig till att upprätta en plan för att minska bolagets klimatavtryck i linje med aktuell vetenskap.

Läs mer
Elis Textil Service AB:s hållbarhetsberättelse för 2023 är här Hållbarhet

Vägen framåt går i cirklar – Elis Textil Service AB:s hållbarhetsberättelse för 2023 är här

Under 2023 blev Eliskoncernens hållbarhetsmål godkända av Scienced Based Target initiativ (SBTi), vilket innebär att målen bidrar till Parisavtalet, och Elis hållbarhetsarbete blev återigen certifierat mot FN:s globala mål för hållbar utveckling. Bolaget fortsatte att öka andelen hållbar textil* i verksamheten och trots utmaningar under året visar Elis Sverige att man är på rätt väg – en väg som går i cirklar tack vare en affärsmodell där varje textil används om och om igen.

Läs mer
OpenArt - skulptur Hanna Stansvik Hållbarhet

Elis Textil Service stöttar OpenArt i Örebro

OpenArt är Örebro kommuns internationella konstbiennal där konstnärer från hela världen deltar. I år är det nionde gången som utställningen går av stapeln med cirka 40 konstnärer som tillsammans ställer ut omkring 60 konstverk runt om i Örebro. Elis Textil Service är med och stöttar med textilier från sin verksamhet till några av projekten.

Läs mer

Vill du veta mer om våra tjänster?