Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Ytterligare en seger för Elis i Helsingborg – anläggningen godkänd mot Svanens senaste kriterieversion

Nu får Elis Textil Service sin elfte anläggning i ordningen godkänd mot Svanens senaste kriteriegeneration 4 för textilservice.

En viktig milstolpe men dock inte den första för den anrika Helsingborgsanläggningen som i slutet av förra året tog emot Helsinborgs Stads Miljöpris för hur man valt att prioritera klimatet i hela sin verksamhet och för att man visar att det går att förena miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Ytterligare en seger för Elis i Helsingborg – anläggningen godkänd mot Svanens senaste kriterieversion

Lajos Moldovai och Meilin Chen på Elis anläggning i Helsingborg.

Svanenmärkningen av tvätterierna är en kvalitetssäkring, en garanti för att Elis anläggningar lever upp till de högst ställda miljökraven för textilservicetjänster och följer kunskaps- och teknikutvecklingen. Certifieringen garanterar att alla delar av tjänsten, från produktion till användning och avyttring av textilierna, har en så begränsad effekt på miljön som möjligt.
Och det faktum att tvätteriet i Helsingborg hanterar tvätt av arbetskläder till industrin gör den nya märkningen extra betydelsefull.

- En konsekvens av att tvätta åt kunder inom industrin är att textilierna ofta är hårt smutsade vilket gör utmaningen att tvätta energisnålt än större. Därtill medför kundkategorin att avloppsvattnet behöver renas från tungmetaller såsom kadmium och zink vilket adderar ytterligare processer som behöver drivas. Svanen-märket innebär en trygghet för våra kunder. Den visar att vi konsekvent och långsiktigt arbetar med att minska vår miljöpåverkan och att det vi gör verkligen fungerar, säger Betty Rosenlind, platschef på Elis i Helsingborg.

Anläggningen i Helsingborg var dessutom först i Skåne med att leverera textilier med eldrivna lastbilar och man har nyligen investerat i ny och mycket energisnål uppvärmningsteknik för sina processer.

- Där vi befinner oss nu är resultatet av en mycket målmedveten styrning under många år som lagt grund till att vi kontinuerligt har sänkt vår energi- -och drivmedelsförbrukning samtidigt som vi har åstadkommit en ansvarsfull process för omhändertagande av kasserade textilier. Men, lika viktigt, vår certifiering är också ett resultat av ett träget underhållsarbete för att hålla såväl gammal som ny utrustning i toppskick plus optimering av driftstider, fyllnadsgrader, ja varje medvetet val som vår fantastiska personal gör varje dag, säger Betty Rosenlind.

Elis mål är att samtliga tvätterier på sikt ska klara Svanens tuffa krav. Att Helsingborgsanläggningen nu gör det skapar goda möjligheter för att i snabb takt kunna certifiera ytterligare anläggningar för arbetskläder.

- Vi är mycket glada över att Elis fortsätter att miljömärka fler anläggningar. Det är bråttom att ställa om produktionen för att kunna nå miljö- och klimatmål. Det går att spara in 27 % av koldioxidutsläppen genom att välja Svanenmärkt vid tvätt av arbetskläder*. Så här kan många företag göra ett enkelt val som gör stor skillnad för klimatet och miljön. Svanens krav tar ett helhetsperspektiv på tvätteriet: från val av textilier till tvätt och transport, säger Johanna Hultgren, rådgivare på Miljömärkning Sverige, som står bakom Nordens officiella miljömärkning Svanen.

Betty Rosenlind, Elis & Johanna Hultgren, Svanen

Betty Rosenlind, Elis & Johanna Hultgren, Svanen

Det här berättar Svanen om Elis tvätterier:

  • De är energieffektiva och har begränsad vattenåtgång.
  • Kemikalierna uppfyller tuffa miljö- och hälsokrav.
  • Distributionen utförs med så liten klimatpåverkan som möjligt.
  • En stor andel av textilierna är miljömärkta och ett aktivt arbete görs för att minska avfallet, genom återbruk och återvinning

 

*Källa Tre av tio ton koldioxid kan sparas in med Svanenmärkt tvätteri - svanen.se

Senaste nyheterna

Se alla nyheter
Elis Textil Service testar cykelleveranser - på väg mot en fossilfri fordonsflotta Nyheter

Elis Textil Service testar cykelleveranser - på väg mot en fossilfri fordonsflotta

Elis är Europas ledande leverantör av textiltjänster. Företaget fokuserar på uthyrning av kläder och textilvaror med det underliggande syftet att minska nyproduktion och spara jordens resurser. Som ett ytterligare steg i arbetet med att minska sitt klimatavtryck och utforska alternativa logistik- och transportlösningar, genomför Elis Sverige nu ett pilotprojekt av cykelleveranser i samarbete med Velove Bikes. 

Läs mer
Re:Play Nyheter

Circular Collabs – Elis inleder samarbete med Re:Play för att skapa pedagogiska barnleksaker med hjälp av återvunna textilier.

För att klara de globala utmaningarna måste det till en mer resurseffektiv materialhantering där innovation och samarbete är en viktig beståndsdel. Marknadsledande textilserviceföretaget Elis har därför inlett ett samarbete med Re:Play som tillhandahåller återbruksmaterial och restmaterial avsett att användas i förskolans verksamheter.

Läs mer
Omcertifiering Globala målen Nyheter

Elis Textilservice omcertifieras för sitt arbete med Agenda 2030

Som första svenska företag blev Elis 2020 certifierade för sitt arbete mot FN:s globala mål för hållbar utveckling. Certifieringen innebär en tredjepartgranskning som säkerställer att de globala målen är integrerade i verksamhetsplaner, strategier och dagligt arbete. Den senaste revisionen för 2023 visar att Elis har förbättrat sitt hållbarhetsarbete och därmed ytterligare fördjupat sitt arbete med att bidra till de globala målen.

Läs mer

Vill du veta mer om våra tjänster?

Kontakta oss

Vill du ha mer information?

Kontakt

Vår ambition är att svara inom 24 timmar på vardagar.

*Obligatoriska fält