Logistik & autoklavering

Föroreningskontroll är helt avgörande för att kliniska områden ska fungera optimalt. Våra tvättprocesser och autoklavering skyddar dina produkter och anställda ordentligt.

När du behöver behålla en kliniskt ren miljö är det inte bara nödvändigt att dina kläder är sterila, det är också viktigt att dina kläder tvättas, förpackas, steriliseras, repareras, lagras, hanteras och levereras korrekt. Våra specialister har utvecklat flera innovativa och tidsbesparande tekniska lösningar och produkter för renrumsindustrin, vilket gör det lättare för dig att kontrollera föroreningsrisker.