Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Från vårdbyxor av återvunna PET-flaskor till klimatbokslut och fossilfria fordon – Berendsen summerar hållbarhetsåret 2019

Med en cirkulär affärsmodell i grunden har Berendsen en bra utgångspunkt inom hållbarhet. Men det betyder inte att man lutar sig tillbaka. Idag släpps 2019 års hållbarhetsrapport ,som visar på såväl framsteg som vad som återstår att göra för att nå de högt satta målen. Med bland annat vårdbyxor av återvunna PET-flaskor, inköp av fler fossilfria fordon, och hållbara textilier som ny norm för hotellakan tas några steg mot 100% hållbara textilier och en helt klimatneutral värdekedja.

Lina K Wiles, Hållbarhetschef Elis Sverige

Lina K Wiles, Hållbarhetschef Elis Sverige

2019 utgör det första året som Berendsen rapporterar framsteg i relation till sin nya hållbarhetsstrategi, som sjösattes under hösten. På textilområdet ska Berendsen bland annat säkra 100% hållbara textilier och 100% återvinning eller återanvändning av textilavfall senast 2030, en utmaning i en bransch där få storskaliga lösningar finns på plats idag. 

Under året har Berendsens samarbete med skogsbolaget Södra mynnat ut i en världsunik storskalig återvinningsteknik för textilfibrer. Den första vårdbyxan gjord av återvunnet material från gamla PET-flaskor introducerades i sortimentet, och trefaldigt miljömärkt textil har gjorts till standard hos hotellkunderna.

På klimatfronten gjorde Berendsen sitt första klimatbokslut för att styra prioriteringar framåt, och investeringarna i en fossilfri fordonsflotta har fortsatt, med resultatet att företagets största anläggning i Eskilstuna från och med mitten av januari 2020 har en helt fossilfri distribution.

”Vi är väldigt nöjda med det vi åstadkommit inom ramen för vårt hållbarhetsarbete under 2019, men vi kan absolut inte slå av på tempot om vi ska ha en chans att nå våra mål. Vi kommer att fortsätta övergången till en 100% fossilfri fordonsflotta och skiftet till helt förnybar energi på anläggningarna. När det gäller textilfrågan finns inte alla storskaliga lösningar som krävs idag, där kommer vi fortsätta söka samarbeten i hela värdekedjan för att utveckla hållbar textilproduktion och återvinning.” säger Lina K Wiles, hållbarhetschef på Berendsen.

Precis som många andra påverkas Berendsen av den pågående Coronakrisen. Samtidigt som hotell- och restaurangkunderna bromsat in, går de anläggningar som levererar till vårdsektorn för högtryck. Extra strikta hygienrutiner har satts in för att skydda medarbetarna och garantera kvaliteten på tvätten.

”Vårt tredje ben inom hållbarhetsarbetet – människor – står ännu mer i centrum i dessa tider. Jag hoppas att vi även när vi blickar tillbaka på 2020 kan se goda resultat vad gäller sjukfrånvaro och medarbetarnas välmående. Det är alltid viktigt, och nu mer än någonsin, att jobba med de långa perspektiven. Det handlar inte minst om att bygga ännu bättre motståndskraft för framtida kriser, såväl ekonomiska som miljömässiga. ” säger Lina K Wiles.

Som Sveriges största leverantör av hyrtjänster för textil cirkulerar Berendsen varje år mer än 75 000 ton arbetskläder, lakan, handdukar, hygienutrustning och mattor åt hotell, restauranger, vårdgivare, industrier och fastighetsägare runtom i landet. För 70 år sedan började textilserviceföretaget hyra ut och tvätta textilier, en affärsmodell som var cirkulär långt innan detta blev ett trendord för hållbart företagande.

Kontakt:
Lina K Wiles, hållbarhetschef
E-post: lina.k.wiles@elis.com
Tel: 0731 513 517

Om Berendsens hållbarhetsrapport:
Läs mer om Berendsens hållbarhetsarbete, mål och initiativ i 2019 års hållbarhetsrapport.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Kontakta oss

Vill du ha mer information?

Kontakt

Vår ambition är att svara inom 24 timmar på vardagar.

*Obligatoriska fält