Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Textilresurser till den cirkulära loopen

Sysav och Elis har tecknat ett samarbetsavtal, där Sysav tar emot utsorterade textilresurser från Elis. Avtalet innefattar volymer om hundratals ton uttjänt textil årligen som till exempel arbetsbyxor, vårdplagg och andra textiler som kommer från någon av Elis många kunder i Sverige.

Elis Textilservice hyr ut och tvättar plagg och annan textil till industrier och företag runt om i hela Sverige. En framgångsrik cirkulär affärsmodell som man drivit  i 70 år.

Textilierna som Sysav tar emot kommer att gå vidare till återvinnare i Sverige och Tyskland för att fiber-till-fiber-återvinnas, både kemiskt och mekaniskt.  

- Vi är väldigt glada över att ha knutit avtal med Elis som är branschledare när det kommer till textilservice. Studier vi gjort tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet har visat att även industritvättad textil lämpar sig bra för högkvalitativ materialåtervinning. Det innebär att stora volymer kan gå in i ett cirkulärt flöde och få nytt liv som textil igen, säger Lars Persson affärsutvecklare Sysav.

Textilresurser till den cirkulära loopen

Siptex-anläggningen invigdes i november år 2020 i Malmö och drivs av Sysav med stöd från projektpartnern IVL Svenska Miljöinstitutet där Elis Textilservice tillsammans med flertalet andra företag och organisationer deltar.

- Vi tror starkt på innovation och samarbeten när det kommer till att bygga upp en industri för att omvandla uttjänt textil till ny fiberråvara och är otroligt glada över samarbetet med Sysav, säger Ulrika Viderum, hållbarhetschef på Elis.

I Elis processer används varje textil maximalt. Den hyrs ut, tvättas och lagas så länge det går men till slut när den är uttjänt vill Elis att textilen ska få nytt liv i form av nya plagg eller andra textila produkter. Går inte det vill man att det uttjänta materialet ska materialåtervinnas och gå in i nya cirkulära loopar.

- Genom att återvinna redan producerat material använder vi tillgängliga resurser så långt det är möjligt och reducerar därmed den miljö- och klimatpåverkan som nyproduktion av textilråvara innebär. Textilier är ju inte slut som material bara för att de inte längre uppfyller de funktionella kraven i ursprungsprodukten, avslutar Ulrika Viderum.

Om Sysav
Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Genom att återföra värdefulla resurser och återvunnen energi minskar koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. Sysav verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår.

Om Siptex 
Siptex är en sorteringsanläggning hos Sysav  i Malmö. Med hjälp av NIS/VIS-teknologi sorteras blandat textilavfall efter fibertyp och färg. Materialet kan sedan gå vidare till olika typer av återvinning. Siptex är världens enda storskaliga automatiska sorteringsanläggning för textil - resultatet av svensk forskning och samarbete i hela värdekedjan.

Senaste nyheterna

Se alla nyheter
Elis Textil Service testar cykelleveranser - på väg mot en fossilfri fordonsflotta Nyheter

Elis Textil Service testar cykelleveranser - på väg mot en fossilfri fordonsflotta

Elis är Europas ledande leverantör av textiltjänster. Företaget fokuserar på uthyrning av kläder och textilvaror med det underliggande syftet att minska nyproduktion och spara jordens resurser. Som ett ytterligare steg i arbetet med att minska sitt klimatavtryck och utforska alternativa logistik- och transportlösningar, genomför Elis Sverige nu ett pilotprojekt av cykelleveranser i samarbete med Velove Bikes. 

Läs mer
Re:Play Nyheter

Circular Collabs – Elis inleder samarbete med Re:Play för att skapa pedagogiska barnleksaker med hjälp av återvunna textilier.

För att klara de globala utmaningarna måste det till en mer resurseffektiv materialhantering där innovation och samarbete är en viktig beståndsdel. Marknadsledande textilserviceföretaget Elis har därför inlett ett samarbete med Re:Play som tillhandahåller återbruksmaterial och restmaterial avsett att användas i förskolans verksamheter.

Läs mer
Omcertifiering Globala målen Nyheter

Elis Textilservice omcertifieras för sitt arbete med Agenda 2030

Som första svenska företag blev Elis 2020 certifierade för sitt arbete mot FN:s globala mål för hållbar utveckling. Certifieringen innebär en tredjepartgranskning som säkerställer att de globala målen är integrerade i verksamhetsplaner, strategier och dagligt arbete. Den senaste revisionen för 2023 visar att Elis har förbättrat sitt hållbarhetsarbete och därmed ytterligare fördjupat sitt arbete med att bidra till de globala målen.

Läs mer

Vill du veta mer om våra tjänster?

Kontakta oss

Vill du ha mer information?

Kontakt

Vår ambition är att svara inom 24 timmar på vardagar.

*Obligatoriska fält

CAPTCHA