Nyheter

Textilresurser till den cirkulära loopen

Sysav och Elis har tecknat ett samarbetsavtal, där Sysav tar emot utsorterade textilresurser från Elis. Avtalet innefattar volymer om hundratals ton uttjänt textil årligen som till exempel arbetsbyxor, vårdplagg och andra textiler som kommer från någon av Elis många kunder i Sverige.

Elis Textilservice hyr ut och tvättar plagg och annan textil till industrier och företag runt om i hela Sverige. En framgångsrik cirkulär affärsmodell som man drivit  i 70 år.

Textilierna som Sysav tar emot kommer att gå vidare till återvinnare i Sverige och Tyskland för att fiber-till-fiber-återvinnas, både kemiskt och mekaniskt.  

- Vi är väldigt glada över att ha knutit avtal med Elis som är branschledare när det kommer till textilservice. Studier vi gjort tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet har visat att även industritvättad textil lämpar sig bra för högkvalitativ materialåtervinning. Det innebär att stora volymer kan gå in i ett cirkulärt flöde och få nytt liv som textil igen, säger Lars Persson affärsutvecklare Sysav.

Textilresurser till den cirkulära loopen

Siptex-anläggningen invigdes i november år 2020 i Malmö och drivs av Sysav med stöd från projektpartnern IVL Svenska Miljöinstitutet där Elis Textilservice tillsammans med flertalet andra företag och organisationer deltar.

- Vi tror starkt på innovation och samarbeten när det kommer till att bygga upp en industri för att omvandla uttjänt textil till ny fiberråvara och är otroligt glada över samarbetet med Sysav, säger Ulrika Viderum, hållbarhetschef på Elis.

I Elis processer används varje textil maximalt. Den hyrs ut, tvättas och lagas så länge det går men till slut när den är uttjänt vill Elis att textilen ska få nytt liv i form av nya plagg eller andra textila produkter. Går inte det vill man att det uttjänta materialet ska materialåtervinnas och gå in i nya cirkulära loopar.

- Genom att återvinna redan producerat material använder vi tillgängliga resurser så långt det är möjligt och reducerar därmed den miljö- och klimatpåverkan som nyproduktion av textilråvara innebär. Textilier är ju inte slut som material bara för att de inte längre uppfyller de funktionella kraven i ursprungsprodukten, avslutar Ulrika Viderum.

Om Sysav
Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Genom att återföra värdefulla resurser och återvunnen energi minskar koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. Sysav verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår.

Om Siptex 
Siptex är en sorteringsanläggning hos Sysav  i Malmö. Med hjälp av NIS/VIS-teknologi sorteras blandat textilavfall efter fibertyp och färg. Materialet kan sedan gå vidare till olika typer av återvinning. Siptex är världens enda storskaliga automatiska sorteringsanläggning för textil - resultatet av svensk forskning och samarbete i hela värdekedjan.

Senaste nyheterna

Se alla nyheter
Tvätteriet i Angered Svanenmärks Nyheter

Tvätteriet i Angered Svanenmärks - ny milstolpe i Elis Textil Services klimatarbete!

Nu får Elis Textil Service ytterligare en anläggning godkänd mot Svanens senaste kriteriegeneration 4 för textilservice – denna gång är det tvätteriet i Angered vilket betyder att Elis nu har Svanenmärket på tolv av sina anläggningar. Svanenmärkningen är en milstolpe för textiljätten som under förra året även fick sina klimatmål, på koncernnivå, godkända av Science Based Targets initiativ, vilket innebär att man har förbundit sig till att upprätta en plan för att minska bolagets klimatavtryck i linje med aktuell vetenskap.

Läs mer
Elis Textil Service AB:s hållbarhetsberättelse för 2023 är här Hållbarhet

Vägen framåt går i cirklar – Elis Textil Service AB:s hållbarhetsberättelse för 2023 är här

Under 2023 blev Eliskoncernens hållbarhetsmål godkända av Scienced Based Target initiativ (SBTi), vilket innebär att målen bidrar till Parisavtalet, och Elis hållbarhetsarbete blev återigen certifierat mot FN:s globala mål för hållbar utveckling. Bolaget fortsatte att öka andelen hållbar textil* i verksamheten och trots utmaningar under året visar Elis Sverige att man är på rätt väg – en väg som går i cirklar tack vare en affärsmodell där varje textil används om och om igen.

Läs mer
OpenArt - skulptur Hanna Stansvik Hållbarhet

Elis Textil Service stöttar OpenArt i Örebro

OpenArt är Örebro kommuns internationella konstbiennal där konstnärer från hela världen deltar. I år är det nionde gången som utställningen går av stapeln med cirka 40 konstnärer som tillsammans ställer ut omkring 60 konstverk runt om i Örebro. Elis Textil Service är med och stöttar med textilier från sin verksamhet till några av projekten.

Läs mer

Vill du veta mer om våra tjänster?